Music in the City – TNAX Exhibition

L-intervista li saritli dwar ir-ritratt li bħalissa jinsab esebit sal-aħħar ta’ Awwissu fi Triq San Ġwann bħala parti mill-esebizzjoni TNAX. Nirringrazzja lil Valletta Cultural Agency u lil Therese Debono ta’ din l-opportunità

An interview with regards to the current photo that is exhibited in the St John Street, Valletta in the exhibition TNAX (TWELVE) curated by Therese Debono as part of the Valletta Cultural Agency.

About the Author

You may also like these